” آگوست ساندر ” تصویرگر چهره‌ی انسان قرن بیستم

” مردمان قرن بیستم” یک پروژه عکاسی یادگاری و مادام‌العمر برای آگوست ساندر برای بود. پروژه‌ای مستند از مردم بومی وستروالد، در نزدیکی کلن که بعدها ادامه‌ی این روند منجر به جمع‌آوری مجموعه‌ای با بیش ادامه مطلب

مشاهده بیشتر