سبک های موسیقی

موسیقی مقامی خراسان؛ میراث فرهنگی ناملموس ایران

موسیقی مقامی خراسان، میراث فرهنگی ناملموس ایران است که هویت فرهنگی افرادی را نشان می‌دهد که در این منطقه زندگی می‌کنند. آن‌ها شعرهای عرفانی، تاریخی و افسانه‌ای را می‌خوانند. موسیقی آن‌ها که به “مقام” معروف ادامه مطلب

مشاهده بیشتر