جهان شعر

در مطالب جهان شعر ، قراره سوار ماشین زمان بشیم و به قاره‌های مختلف سفر کنیم. بزرگ‌ترین شاعران جهان که با چیدمان واژه‌ها به زبان‌های مختلف، به تشریح احساسات‌شون پرداختند رو بشناسیم و آثارشون رو بخونیم.

مشاهده بیشتر